{title}

Та манай хувьцааг худалдан авснаар амьдарч буй орчноо бохирдлоос сэргийлэх,бизнесийн ашиг олох боломжтой юм.
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: 1992-05-05

Хувьцааны төрөл: Энгийн

Нийт гаргасан хувьцаа: 82,417

Нэрлэсэн үнэ: 100 төгрөг

© Mudix.All rights reserved